Retningslinjer for Byens Hegn

 

Alle projekter på Byens Hegn skal følge disse grundlæggende retningslinjer for indhold og udtryk:

 

●  Indhold må ikke være anstødeligt – herunder være af pornografisk, seksuel eller voldelig karakter.

 

●  Indhold må ikke opfordre til vold, hærværk, skabe utryghed eller virke nedgørende overfor personer eller grupper under henvisning til religion, race, køn eller seksualitet mv.

 

●  Indhold må ikke fremstå som officiel borgerinformation (trafikinformation, information om byggeriet, kommunal information, etc.), men skal klart kunne adskilles herfra.

 

●  Indholdet skal være egnet til at kunne vises til mindreårige.

 

●  Indholdet skal generelt være målrettet et bredt publikum.

 

●  Der skal udvises respekt og hensyn overfor naboer til Byens Hegn.